Κινέζικη Ιατρική Level-1

H Εκπαίδευση Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής Level-1 εισαγάγει τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία, βασική θεωρία και διαγνωστική της Παραδοσιακής Aνατολικής και Kινέζικης Iατρικής. Η ύλη εστιάζει κυρίως στην κινέζικη ιατρική αλλά επίσης ενσωματώνει τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους από την Ιαπωνική παράδοση, δίνοντας έτσι μια ευρύτερη αντίληψη πάνω στο θέμα. Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελείται από πρακτική εξάσκηση έτσι ώστε η εκμάθηση της θεωρίας να είναι το δυνατόν πιο αποτελεσματική.

Επίσης εστιάζει στη μελέτη των μεσημβρινών και σημείων. Η εκπαίδευση ξεκινάει με το Εισαγωγικό Σεμινάριο Κινέζικης Ιατρικής.

Το πρώτο ζωνταντό online μάθημα (εισαγωγικό) θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου.

Η ύλη περιλαμβάνει:

• KI: ιστορία, φιλοσοφία και πράξη, αρχές και έννοιες

• Το Τάο και το Γιν Γιάνγκ (Yinyang)

• Οι Πέντες Φάσεις (Wuxing)

• Κινέζικη φυσιολογία και λειτουργίες των οργάνων (Zangfu)

• Οι Ζωτικές Ουσίες και οι Τρεις θησαυροί (Qi, Xue, Jinye, Jing, Shen)

• Αιτιολογία ασθένειας: εσωτερικά, εξωτερικά και διάφορα (Sanyin)

• Οι Tέσσερις Διαγνώσεις της TCM (Sizhen), πρακτική και θεωρία

– Ψηλάφιση σημείων, μεσημβρινών και άλλων ειδικών περιοχών
– Παρατήρηση κοιτώντας, ακούγοντας κ.λπ.
– Λήψη ιστορικού και οι “Δέκα Ερωτήσεις”
– Διάγνωση μέσω του προσώπου, της γλώσσας και του σφυγμού
– Σωματικοί τύποι, κατασκευή, διάπλαση & στάση
– Η πολικότητα του kyo-jitsu
– Διάγνωση μέσω ψηλάφισης της κοιλιάς και διάγνωση hara, πλάτης, μεσημβρινών και σημείων

• Διαφοροποίηση συνδρόμων σύμφωνα με τις οκτώ αρχές, τις ζωτικές ουσίες, τους παθογόνους παράγοντες και τα εσωτερικά όργανα (Bian Zheng)

• Eντοπισμός μεσημβρινών και των κλάδων τους

• Μοξαθεραπεία

• Eντοπισμός, λειτουργίες και κύριες κατηγορίες σημείων

• Λήψη ιστορικών και μελέτη αρχών και στρατηγικών θεραπείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απευθύνεται σε άτομα που σπουδάζουν σιάτσου, tuina και βελονισμό.

Διεξάγεται σε Σαββατοκύριακα μαθήματα στην τάξη, 9:30 π.μ. – 5:30 μ.μ., ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα (βράδια), καθώς και βιντεοσκοπημένα διαδικτυακά μαθήματα. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται αφορούν μόνο τα δια ζώσης μαθήματα στην τάξη. H πρόσβαση στα αρχικά διαδικτυακά μαθήματα δίνεται με την εγγραφή και ξεκινάει η μελέτη τους αμέσως (πριν το πρώτο δια ζώσης μάθημα). Οι ημερομηνίες των ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων δίνονται με την έναρξη της πρακτικής εκπαίδευσης.

Διδακτικές Ώρες: 285

Μαθήματα στην τάξη: 120 ώρες

Διαδικτυακά Μαθήματα: 153 ώρες

Προσωπική Μελέτη: >270 ώρες

Διάρκεια: 20 μήνες περίπου

Εξετάσεις: 7 ώρες

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Iλάειρα Mπουρατίνου, Γιούλα Καρακώστα, Κωνσταντίνος Αμβροσιάδης, Ναταλί Κοκκαλά, Χριστίνα Κούλη και άλλοι συνεργάτες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ

.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κ.Ι. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Σεμινάριο-01 03 & 04/12/2022
Σεμινάριο-02 11 & 12/02/2023
Σεμινάριο-03 08 & 09/04/2023
Σεμινάριο-04 24 & 25/06/2023
Σεμινάριο-05 04 & 05/11/2023
Σεμινάριο-06 16 & 17/12/2023
Σεμινάριο-07 02 & 03/03/2024*
Ωράρια: 9:30 π.μ. έως 5:30 μ.μ.   * Οι ημερομηνίες με τον αστερίσκο* αφορούν σε απογευματινά μαθήματα (5:30-9:30 μ.μ.)
H πρόσβαση στα αρχικά διαδικτυακά μαθήματα δίνεται με την εγγραφή και ξεκινάει η μελέτη τους αμέσως (πριν το πρώτο δια ζώσης μάθημα). Οι ημερομηνίες των ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων δίνονται με την έναρξη της πρακτικής εκπαίδευσης.  Το πρώτο ζωνταντό online μάθημα (εισαγωγικό) θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου.
Εξετάσεις Κινέζικης Ιατρικής Level-1 (διαδικτυακά)
Test-A (Βασική Θεωρία & Διάγνωση) 08/05/2023
Test-B (Κλινική πρακτική) για Shiatsu Διετές 15/05/2023
Test-B (Κλινική πρακτική) για Βελονισμό Διετές 30/11/2023
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Σύνολο Πρακτικής & Διαδικτυακής Εκπαίδευσης 285 €2450
Εξέταστρα για τις 2 Εξετάσεις (θεωρία & κλινική πρακτική) 7 €200
Παρακολούθηση μόνο της διαδικτυακής Εκπαίδευσης 150 €1490
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Σύνολο Πρακτικής & Διαδικτυακής Εκπαίδευσης 285 €1995
Πρακτική Εκπαίδευση 125 €845
Διαδικτυακή Εκπαίδευση 160 €1150
Εξέταστρα για τις 2 Εξετάσεις (θεωρία & κλινική πρακτική) 7 €200