Κινέζικη Ιατρική Level-1

H Εκπαίδευση Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής Level-1 εισάγει τους συμμετέχοντες στη φιλοσοφία, βασική θεωρία και διαγνωστική της Παραδοσιακής Aνατολικής και Kινέζικης Iατρικής. Η ύλη εστιάζεται κυρίως στην κινέζικη ιατρική αλλά επίσης ενσωματώνει τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους από την Ιαπωνική παράδοση, δίνοντας έτσι μια ευρύτερη αντίληψη πάνω στο θέμα. Σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης αποτελείται από πρακτική εξάσκηση έτσι ώστε η εκμάθηση της θεωρίας να είναι το δυνατόν πιο αποτελεσματική.

Επίσης εστιάζεται στη μελέτη των μεσημβρινών και σημείων. Η εκπαίδευση ξεκινάει με το Εισαγωγικό Σεμινάριο Κινέζικης Ιατρικής.

Η ύλη περιλαμβάνει:

• KI: ιστορία, φιλοσοφία και πράξη, αρχές και έννοιες

• Το Τάο και το Γιν Γιάνγκ (Yinyang)

• Οι Πέντες Φάσεις (Wuxing)

• Κινέζικη φυσιολογία και λειτουργίες των οργάνων (Zangfu)

• Οι Ζωτικές Ουσίες και οι Τρεις θησαυροί (Qi, Xue, Jinye, Jing, Shen)

• Αιτιολογία ασθένειας: εσωτερικά, εξωτερικά και διάφορα (Sanyin)

• Οι Tέσσερις Διαγνώσεις της TCM (Sizhen), πρακτική και θεωρία

– Ψηλάφιση σημείων, μεσημβρινών και άλλων ειδικών περιοχών
– Παρατήρηση κοιτώντας, ακούγοντας κ.λπ.
– Λήψη ιστορικού και οι “Δέκα Ερωτήσεις”
– Διάγνωση μέσω του προσώπου, της γλώσσας και του σφυγμού
– Σωματικοί τύποι, κατασκευή, διάπλαση & στάση
– Η πολικότητα του kyo-jitsu
– Διάγνωση μέσω ψηλάφισης της κοιλιάς και διάγνωση hara, πλάτης, μεσημβρινών και σημείων

• Διαφοροποίηση συνδρόμων σύμφωνα με τις οκτώ αρχές, τις ζωτικές ουσίες, τους παθογόνους παράγοντες και τα εσωτερικά όργανα (Bian Zheng)

• Eντοπισμός μεσημβρινών και των κλάδων τους

• Eντοπισμός, λειτουργίες και κύριες κατηγορίες σημείων

• Λήψη ιστορικών και μελέτη αρχών και στρατηγικών θεραπείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απευθύνεται σε άτομα που σπουδάζουν σιάτσου, tuina και βελονισμό.

Διεξάγεται σε Σαββατοκύριακα μαθήματα στην τάξη, 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ., live διαδικτυακά μαθήματα σε Σαββατοκύριακα και σε απογεύματα, καθώς και βιντεοσκοπημένα διαδικτυακά μαθήματα. Oι ημερομηνίες δίνονται με την εγγραφή στο τμήμα. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται αφορούν μόνο τα μαθήματα στην τάξη.

Διδακτικές Ώρες: 285

Μαθήματα στην τάξη: 135 ώρες      

Διαδικτυακά Μαθήματα: 150 ώρες

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Iλάειρα Mπουρατίνου, Γιούλα Καρακώστα, Κωνσταντίνος Αμβροσιάδης, Χριστίνα Κούλη και άλλοι συνεργάτες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ημερομηνίες Σαββατοκύριακων, 9:30 π.µ. – 5:30 µ.µ., παρακάτω.

Οι ημερομηνίες των διαδικτυακών μαθημάτων δίνονται με την εγγραφή στο τμήμα.

Μάθηµα-01 05/12/2020
Μάθηµα-02 06/12/2020
Μάθηµα-03 13/02/2021
Μάθηµα-04 14/02/2021
Μάθηµα-05 20/03/2021
Μάθηµα-06 21/03/2021
Μάθηµα-07 12/06/2021
Μάθηµα-08 13/06/2021
Μάθηµα-09 30/10/2021
Μάθηµα-10 31/10/2021
Μάθηµα-11 18/12/2021
Μάθηµα-12 19/12/2021
Μάθηµα-13 26/02/2022
Μάθηµα-14 27/02/2022
Μάθηµα-16 28/02/2022
Εξετάσεις Κινέζικης Ιατρικής Level-1 online
Test-A (Βασική Θεωρία & Διάγνωση) 24/05/2022
Test-B (Κλινική πρακτική K.I.) για Shiatsu Διετές Diploma 26/05/2022
Test-B (Κλινική πρακτική K.I.) για Βελονισμό Διετές Diploma 01/12/2022
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Σύνολο εκπαίδευσης 185 €1995
Εξέταστρα για τις 2 Εξετάσεις (θεωρία & κλινική πρακτική) 7 €200