Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βελονισμού

Acupuncture Diploma Course

Η  Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βελονισμού, μπαίνει εις βάθος στη διάγνωση και θεραπεία του βελονισμού και της Παραδοσιακής Κινέζικης & Ανατολικής Ιατρικής. Στοχεύει στο να εξελίξει άξιους επαγγελματίες μέσω ένος πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος, που δίνει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.

Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης διαρκεί δύο χρόνια και οι σπουδαστές λαμβάνουν το Διετές Πιστοποιητικό Βελονισμού. Το δεύτερο μέρος διαρκεί άλλα δύο έτη και δίνεται το δίπλωμα Τετραετούς Ολοκληρωμένης Φοίτησης Βελονισμού.

Η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε μέσα από τα πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα, σε συνδυασμό με την κλινική πρακτική, κάνει το ΟΜ να ξεχωρίζει στο χώρο της εκπαίδευσης του βελονισμού και της Κινέζικης ΙατρικήςΗ ύλη της εκπαίδευσης στηρίζεται στα 25 εμπειρίας του Oriental Medicine Training Centre.

Απευθύνεται εξίσου σε ιατρούς και μη-ιατρούς που θέλουν να μάθουν πώς να εφαρμόζουν το βελονισμό με αποτελεσματικότητα στην κλινική τους πρακτική.Η ύλη της εκπαίδευσης ακολουθεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης βελονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Guidelines on Training in Acupuncture). Δείτε τον Ελληνικό πίνακα απαιτήσεων εκπαίδευσης βελονισμού της ΠΟΥ.

Ενδεικτική ύλη:

Μελέτη Θεωρίας Παραδοσιακής Kινέζικης Iατρικής

Mελέτη αρχών, στόχων και συνταγών θεραπείας των κύριων παθήσεων

Εντοπισμός και λειτουργίες των μεσημβρινών και σημείων

Κύριες τεχνικές του Παραδοσιακού Κινέζικου Bελονισμού

Ειδικές τεχνικές όπως ωτοβελονισμός, Ιαπωνικές προσεγγίσεις βελονισμού, μικροσυστήματα κ.λπ.

Hλεκτροβελονισμός, μοξαθεραπεία, βεντούζες και guasha

Συνδυασμός του βελονισμού με χειρομάλαξη, qigong και άλλες θεραπευτικές ασκήσεις

Εναλλακτικές τεχνικές για άτομα που δεν μπορούν να δεχτούν βελόνες

Συμβουλευτική & δεοντολογία

Κλινική Πρακτική

Mελέτη ιατρικών και επαγγελματικών θεμάτων

Τα μαθήματα της ενότητας βελονισμού είναι κυρίως πρακτικά.

Η Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βελονισμού χωρίζεται σε τρεις ενότητες μαθημάτων, που παρακολουθούνται, συνήθως, σε διάστημα 4 περίπου ετών.

• Μελέτη Βελονισμού (Πρακτική)

Μελέτη Κινέζικης Ιατρικής

Μελέτη Ιατρικών Θεμάτων

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση διήμερου, τουλάχιστον, εισαγωγικού σεμιναρίου χειρομάλαξης, για όσους δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία.

Eπίσης, υπάρχει η δυνατότητα για προαιρετική μετεκπαίδευση στην Κίνα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διδασκαλία: Ilaira Bouratinos, Κωνσταντίνος Γκοργκόλης, Χριστίνα Κούλη, Γιούλα Καρακώστα, Ιωάννης Φερούκας, George Dellar, Kiki Zhang κ.ά.

Διεξάγεται σε ολοήμερα Σαββατοκύριακα μαθήματα στην τάξη και διαδικτυακά μαθήματα (webinars).

Επαγγελματίες υγείας απαλλάσσονται από συγκεκριμένα μαθήματα κατά περίπτωση και έτσι, μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η εκπαίδευση μπορεί να ολοκληρωθεί και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επιλέγοντας ανά έτος κάποιες από τις ενότητες μαθημάτων.

Συμβουλευτείτε τη γραμματεία προκειμένου να διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.

Πίνακας Απαιτήσεων Εκπαίδευσης Βελονισμού του ΠΟΥ

Mετάφραση από το έντυπο WHO Guidelines on Training in Acupuncture, σελ. 6

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Οι παρακάτω ημερομηνίες αφορούν στα δια ζώσης Σαββατοκύριακα σεμινάρια, 9:30 – 5:30 μ.μ.

H πρόσβαση στα αρχικά διαδικτυακά μαθήματα δίνεται με την εγγραφή και ξεκινάει η μελέτη τους αμέσως, πριν το πρώτο δια ζώσης πρακτικό μάθημα.

Οι ημερομηνίες των ζωντανών διαδικτυακών μαθημάτων δίνονται με την έναρξη της πρακτικής εκπαίδευσης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΑΡΞΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ PDF
Εκπαίδευση Αρχάριων 03/12/2021  Α Έτος Αρχαρίων
Ταχύρυθμη Εκπ/ση Επαγγελματιών Υγείας 12/11/2021 Μονοετής Πρακτική
Πρακτική Α Έτους 12/11/2021 Πρακτική Α Έτους
Πρακτική Β Έτους 05/02/2022 Πρακτική Β Έτους
Κινέζικη Ιατρική Level-1 03/12/2021 Κ.Ι. Level-1
Ιατρικά Μαθήματα Level-1 29/01/2022 Iατρικά Level-1

ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Για Επαγγελματίες Υγείας

√ Eπιπλέον ώρες πρακτικής εξάσκησης
√ Nέα διαδικτυακά μαθήματα
√ Ακόμα πληρέστερο πρόγραμμα
√ Φιλικό περιβάλλον
√ Yποστήριξη των αποφοίτων μετά το πέρας της εκπαίδευσης
√ Yψηλού επιπέδου κατάρτιση

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Acupuncture Level 1 (Α Έτος) 300 €2650
Acupuncture Level 2.1 (Β Έτος) 140 €990
Acupuncture Level 2.2 (Γ/Δ Έτος) 260 €600
Σύνολο 4ετούς εκπαίδευσης 700 €4240
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡ. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
TCM Level 1 285 €1995
TCM Level 2 A 135 €1170
TCM Level 2 Β 275 €1980
Σύνολο 4ετούς εκπαίδευσης 695 €5145
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Ιατρικά Level 1 180 €1200
Ιατρικά Level 2 135 €1100
Ιατρικά Level 3 50 €400
Σύνολο εκπαίδευσης 365 €2970
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Ιατρικά Level 1 3 €100
Ιατρικά Level 2 5 €150
Kινέζικη Level-1 7 €200
Kινέζικη Level -2 5 €200
Εξετάσεις 2ου Έτους Πρακτικής 4 €120
Βελονισμός Αξιολόγηση Πρακτικής 4 €120