Ιατρικά Μαθήματα Level-2

Medical Courses Level-2

Η σειρά μαθημάτων Ιατρικά Level-2 περιλαμβάνει μελέτη φυσιολογίας, παθολογίας – σημειολογίας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών θεμάτων. Για το αναλυτικό πρόγραμμα ύλης απευθυνθείτε στη γραμματεία.

H παρακολούθησή τους κρίνεται υποχρεωτική από τους σπουδαστές των προχωρημένων επαγγελματικών εκπαιδευτικών τμημάτων κατά τη διάρκεια του Β’ και Γ’ έτους (σιάτσου, μασάζ, βελονισμός, TCM Level-2).

Aπαλλάσσονται από την παρακολούθησή τους οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι ιατρικών και παραϊατρικών επιστημών, κατόπιν εξέτασης κατά περίπτωση.

      

Διεξάγονται βραδινά διαδικτυακά μαθήματα και προς το τέλος της εκπαίδευσης δύο ολοήμερα Σαββατοκύριακα σεμινάρια στη σχολή όπου γίνεται η κλινική εξέταση, 9:30 π.μ. – 5:30 μ.μ.

Διδάσκουν: Κωνσταντίνος Γκοργκόλης, Αναστάσιοα Λάβδας, Χριστίνα Ρασιδάκη, Γιώργος Παντούλας και άλλοι συνεργάτες


Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Ε Σ

Έναρξη μαθημάτων: 25/01/2021


Διδακτικές ώρες: 125

Δίδακτρα: €1100

Δίδακτρα εξετάσεων: €120