Ιατρικά Μαθήματα Level-2

Η σειρά μαθημάτων Ιατρικά Level-2 περιλαμβάνει μελέτη φυσιολογίας, παθολογίας – σημειολογίας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών θεμάτων. Για το αναλυτικό πρόγραμμα ύλης απευθυνθείτε στη γραμματεία.

H παρακολούθησή τους κρίνεται υποχρεωτική από τους σπουδαστές των προχωρημένων επαγγελματικών εκπαιδευτικών τμημάτων κατά τη διάρκεια του Β’ και Γ’ έτους (σιάτσου, μασάζ, βελονισμός, TCM Level-2).

Aπαλλάσσονται από την παρακολούθησή τους οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι ιατρικών και παραϊατρικών επιστημών, κατόπιν εξέτασης κατά περίπτωση.

      

Διεξάγονται βραδινά διαδικτυακά μαθήματα και προς το τέλος της εκπαίδευσης ένα ολοήμερο διαζώσης Σαββατοκύριακο σεμινάριο στη σχολή όπου διδάσκεται κλινική εξέταση, 9:30 π.μ. – 5:30 μ.μ.

Διδάσκουν: Κωνσταντίνος Γκοργκόλης και άλλοι συνεργάτες


Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Ε Σ

Έναρξη μαθημάτων: 28/01/2023


Διδακτικές ώρες: 125

Δίδακτρα: €1100

Δίδακτρα εξετάσεων: €100