Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Σιάτσου

Post-Graduate Shiatsu Training

しあつりょうほう

 


Στα πλαίσια στήριξης και εξέλιξης των επαγγελματιών του shiatsu, το Om οργανώνει κάθε χρόνο εντατικά μεταπτυχιακά σεμινάρια με διάφορους έμπειρους καθηγητές.

Τα σεμινάρια αυτά εστιάζονται σε συγκεκριμένα θέματα που διευρύνουν το τεχνικό και θεωρητικό υπόβαθρο της πρακτικής στο σιάτσου, πάντοτε με έμφαση στην κλινική αποτελεσματικότητα.

Απευθύνονται σε διπλωματούχους επαγγελματίες του shiatsu.