Θεμελιώδης Εκπαίδευση Thai Massage

Θεμελιώδης Εκπαίδευση Ταϊλανδικής Μάλαξης

Thai Massage Professional Training Course

Έναρξη Εκπαίδευσης 29 Οκτωβρίου 2022

Στόχος της Θεμελιώδους Εκπαίδευσης Ταϊλανδικής Μάλαξης είναι να διδάξει όλες τις κύριες τεχνικές της μεθόδου καλύπτοντας την ύλη που διδάσκεται στο Chiang Mai της Ταϊλάνδης. Περιλαμβάνει πιέσεις στις κυριότερες ενεργειακές γραμμές Shen σε αρμονικό συνδυασμό με διατάσεις και στοιχεία από τη γιόγκα και τη ρεφλεξολογία. Η εκπαίδευση αφορά κατά 90% πρακτική εφαρμογή.

Η ύλη περιλαμβάνει:

• Παραδοσιακές σειρές τεχνικών στις τέσσερις θέσεις

• Tεχνικές πίεσης για τόνωση και χαλάρωση των μυών

• Tεχνικές πίεσης για τόνωση και ρύθμιση των ενεργειακών καναλιών

• Tεχνικές διάτασης και τόνωσης των κυρίων μυϊκών ομάδων

• Eνεργειακές γραμμές Σεν

• Thai foot massage (μάλαξη ποδιών)

• Tεχνική «τόνωσης» και «διασποράς»

• Bασικές αρχές παραδοσιακής ανατολικής θεραπευτικής

• Aντενδείξεις

Απευθύνεται σε όσους έχουν παρακολουθήσει το Εισαγωγικό Σεμινάριο Thai Massage ή παρόμοιο.

Διδασκαλία: Γιούλα Καρακώστα

Διεξάγεται σε ολοήμερα Σαββατοκύριακα μαθήματα, 9:30 π.μ. – 5:30 μ.μ., εκτός από το τελευταίο ΣΚ όπου το μάθημα διεξάγεται απογευματινές ώρες, 5:30 έως 9:30 μ.μ.


Η Θεμελιώδης Εκπαίδευση Ταϊλανδικής Μάλαξης χωρίζεται σε δύο ενότητες μαθημάτων:

• Μελέτη Thai Massage                      Διδακτικές ώρες: 100*      Δίδακτρα: €695*

• Μελέτη Ιατρικών Θεμάτων             Διδακτικές ώρες: 190        Δίδακτρα: €1200

Οι παραπάνω αναφερόμενες ώρες και δίδακτρα ΔΕΝ περιλαμβάνουν εκείνες του Εισαγωγικού Σεμιναρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Σεμινάριο 1    29 & 30 Οκτωβρίου 2022 (Εισαγωγικό)
Σεμινάριο 2    26 & 27 Νοεμβρίου 2022
Σεμινάριο 3    14 & 15 Ιανουαρίου 2023
Σεμινάριο 4   4 & 5 Φεβρουαρίου 2023
Σεμινάριο 5   18 & 19 Μαρτίου 2023
Σεμινάριο 6    29 & 30 Απριλίου 2023
Σεμινάριο 7    27 & 28 Μαΐου 2023 (απόγευμα)


น ว ด แ ผ น โ บ ร า ณ

THAI IMG_3