fbpx

Προχωρημένη Εκπαίδευση

Κινέζικης Ιατρικής (Level-2)

H Προχωρημένη Εκπαίδευση Κινέζικης Ιατρικής (Level-2) αποσκοπεί στην εμβάθυνση της θεωρίας και πρακτικής των επαγγελματιών του βελονισμού και σιάτσου.

Η εκπαίδευση αυτή, καρπός πολυετούς εμπειρίας στην κλινική εφαρμογή και διδασκαλία, είναι σχεδιασμένη να δίνει τη μέγιστη πρακτική και θεωρητική γνώση και εγγυάται τη μέγιστη κλινική αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών.

Το πρόγραμμα αφορά σε σειρά εξειδικευμένων πρακτικών σεμιναρίων και θεωρητικών μαθημάτων που χωρίζονται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος (Α έτος) και το δεύτερο μέρος (Α/Β Έτος). Ολοκληρώνεται σε περίπου δύο χρόνια. Με την ολοκλήρωση του κάθε μέρους δίνεται ξεχωριστή πιστοποίηση.

Η υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουμε μέσα από τα πρακτικά και διαδικτυακά μαθήματα, σε συνδυασμό με την κλινική πρακτική, κάνει το ΟΜ να ξεχωρίζει στο χώρο της εκπαίδευσης στην Κινέζικη ιατρική από το 1994.

Παρακολουθείται παράλληλα με την Προχωρημένη Εκπαίδευση Σιάτσου ή την Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση Βελονισμού.

Η ύλη περιλαμβάνει:

• Πρακτική Διαγνωστική μέσω της γλώσσας, του σφυγμού, του προσώπου, της σωματικής διάπλασης και ενέργειας καθώς και άλλων μέσων
• Θεωρία σημείων: ταξινόμηση και λειτουργίες σημείων και τρόπος επιλογής και δημιουργίας συνταγών
• Λεπτομερής μελέτη συνδρόμων των εσωτερικών οργάνων zangfu, έξι διαιρέσεων, τεσσάρων επιπέδων και μεσημβρινών
• Μελέτη αιτιολογίας ασθένειας και παθολογικών μηχανισμών
• Διαφορική διάγνωση και μελέτη αρχών, στόχων και συνταγών θεραπείας για μια ευρεία γκάμα παθήσεων:
Αναπνευστικό • Κυκλοφορικό • Πεπτικό • Νευρικό • Μυοσκελετικό • Ουροποιητικό • Ψυχολογικό • Δέρμα και αισθήσεις • Γυναικολογία, εγκυμοσύνη, γονιμότητα • Ενδοκρινικό • Λεμφικό • Ανοσοποιητικό
• Διατροφή και Κινέζικη ιατρική
• Μοξαθεραπεία, βεντούζες και παρεμφερείς θεραπευτικές τεχνικές
• Πόνος και Κινέζικη ιατρική: Γενικά, μυοσκελετικό, σπλαγχνικό, νευρικό, ψυχολογικό
• Qigong, sotai και άλλες θεραπευτικές ασκήσεις
• Συμβουλές υγείας από την Κινέζικη παράδοση
• Ανάλυση ιστορικών, αρχών και στρατηγικών θεραπείας
• Κινέζικη φιλοσοφία & ιατρική

Ένας μεγάλος αριθμός των μαθημάτων της εκπαίδευσης διεξάγεται σε μορφή αυτοτελών σεμιναρίων και η αναλυτική τους ύλη αναγράφεται στις σχετικές σελίδες–Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε την ενότητα «Εξειδικευμένα Σεμινάρια Κινέζικης Ιατρικής».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαίδευση διεξάγεται σε δύο μέρη: Α και Β, μέσα από τέσσερις ενότητες: Α έως Δ. Για την κάθε ενότητα υπάρχει ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό μέρος που είναι σχεδιασμένα να συμπληρώνουν αρμονικά το ένα το άλλο. Ολοκληρώνεται σε διάρκεια περίπου δύο ετών:

• Το Πρώτο Μέρος (Έτος Α) αφορά σε διαδικτυακά μαθήματα θεωρητικής διαγνωστικής καθώς και σε πρακτικές εφαρμογές Κινέζικης ιατρικής και πρακτική διαγνωστική σε Σαββατοκύριακα σεμινάρια στην τάξη (Ενότητες Α & Β).

• Το Δεύτερο Μέρος (Έτος Α/Β), διεξάγεται σε Σαββατοκύριακα σεμινάρια στην τάξη και σε διαδικτυακά μαθήματα (Ενότητες Γ & Δ).

ΘΕΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΔΙΔ. ΩΡΕΣ

Πρακτικά Μαθήματα Κινέζικης Ιατρικής

10

90

Α Μέρος (Α Έτος)

4

38

Β Μέρος (Β Έτος)

6

52

Webinars Θεωρίας Κινέζικης Ιατρικής

120

330

Α Μέρος (Α Έτος)

50

107

Β Μέρος (Α/Β Έτος)

70

223

Γενικό Σύνολο

130

420

Στον παραπάνω πίνακα δεν συμπεριλαμβάνονται οι σειρές μαθημάτων που αφορούν στην πρακτική βελονισμού ή σιάτσου καθώς και σε κλινική πρακτική. Το τμήμα Κινέζικη Ιατρική Level-2 συμπλωρώνει τα τμήματα αυτά.

Κατεβάστε το PDF με όλο το πρόγραμμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ένας μεγάλος αριθμός των μαθημάτων της εκπαίδευσης διεξάγεται σε μορφή αυτοτελών σεμιναρίων το καθένα από τα οποία παρέχει ξεχωριστό πιστοποιητικό παρακολούθησης ή ολοκλήρωσης (ανάλογα με το αν υπάρχουν εξετάσεις ή όχι).

Όσοι παρακολουθούν ταυτόχρονα όλα μαθήματα του Α Έτους παράλληλα με το Τρίτο Έτος Σιάτσου ή Πρακτικής Βελονισμού και το ολοκληρώσουν επιτυχώς περνώντας τις εξετάσεις, λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό – Δίπλωμα 3ετούς Φοίτησης (Σιάτσου ή Βελονισμού).

Όσοι ολοκληρώσουν όλα μαθήματα του Β Μέρους παράλληλα με το Τέταρτο Έτος σιάτσου ή Πρακτικής Βελονισμού και το ολοκληρώσουν επιτυχώς περνώντας τις εξετάσεις, λαμβάνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό – Δίπλωμα 4ετούς Φοίτησης (Σιάτσου ή Βελονισμού).

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ιλάειρα Μπουρατίνου, Κωνσταντίνος Γκοργκόλης, Χριστίνα Κούλη, Ιωάννης Αδαμίχος και άλλοι συνεργάτες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Α Μέρος (Α Έτος)

τα δίδακτρα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνουν την έκπτωση 18% για όσους παρακολουθούν όλη την ενότητα

Πρακτική Α Έτους

Ώρες: 38

Δίδακτρα: €360

   Ενότητα Α

Ώρες: 20

Δίδακτρα: €198

  Ενότητα Β

Ώρες: 18

Δίδακτρα: €162

Διαδικτυακά Ά Έτους

Ώρες: 107+

Δίδακτρα: €965

  Ενότητα Α

Ώρες: 12

Δίδακτρα: €135

  Ενότητα B (i)

Ώρες: 45

Δίδακτρα: €430

  Ενότητα Β (ii)

Ώρες: 50+

Δίδακτρα: €400

Σύνολα

Ώρες: 145

Δίδακτρα: €1325

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη μαθημάτων & εξειδικεμένων σεμιναρίων Κινέζικης ιατρικής Level-2: Οκτώβριος 2022 έως Ιούλιος 2023

Σημείωση για τις Ημερομηνίες

Επειδή τα περισσότερα μαθήματα της εκπαίδευσης είναι σε μορφή αυτοτελών σεμιναρίων, μπορεί κανείς να ξεκινήσει την εκπαίδευση οποτεδήποτε μέσα στο έτος. Συμβουλευτείτε τη γραμματεία προκειμένου να διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ατομικές σας ανάγκες.

TCM_©Ilaira_Bouratinos

Β Μέρος (Α/Β Έτος)

τα δίδακτρα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνουν την έκπτωση 50% για όσους παρακολουθούν όλη την ενότητα

Πρακτική Α/Β Έτους

Ώρες: 52

Δίδακτρα: €270

   Ενότητα Γ

Ώρες: 36

Δίδακτρα: €180

  Ενότητα Δ

Ώρες: 16

Δίδακτρα: €90

Διαδικτυακά Α/Β Έτους

Ώρες: 223

Δίδακτρα: €1710

   Ενότητα Γ

Ώρες: 138

Δίδακτρα: €1300

   Ενότητα Δ

Ώρες: 85

Δίδακτρα: €265

Σύνολα

Ώρες: 275

Δίδακτρα: €1980

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίδακτρα Μέρους Α: €1325* Δίδακτρα Μέρους Β: €3080*

Δίδακτρα για ολόκληρη την εκπαίδευση: €3305

*Δεν περιλαμβάνονται τα εξέταστρα, €100 για το κάθε μέρος (Α και Β).

Σημείωση για τα Δίδακτρα

Όσοι παρακολουθούν ταυτόχρονα όλα μαθήματα του Α Μέρους (ενότητες Α & Β), πρακτική και θεωρία (διαδικτυακά), έχουν 18% έκπτωση επί του συνόλου των διδάκτρων (Τα δίδακτρα για την κάθε μεμονωμένη ενότητα αναγράφεται στο αρχείο, παρακάτω).

Όσοι παρακολουθούν ταυτόχρονα όλα μαθήματα της ενότητας του Β Μέρους (ενότητες Γ & Δ), πρακτική και θεωρία (διαδικτυακά), έχουν, έχουν 50% έκπτωση επί του συνόλου των διδάκτρων (Τα δίδακτρα για την κάθε μεμονωμένη ενότητα αναγράφεται στο αρχείο, παρακάτω).

Για το εκάστοτε μάθημα αναφέρονται ολόκληρα τα δίδακτρα, καθώς και τα δίδακτρα με την έκπτωση.

Για να επωφεληθεί κανείς από την έκπτωση θα πρέπει να εγγραφεί στο τμήμα του Μέρους Α ή του Μέρους Β, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής μας.

Τρόπος εξόφλησης:
€300 προκαταβολή για το κάθε μέρος. Μετά πληρώνεται εφάπαξ η κάθε ενότητα μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της. Η προκαταβολή (€300) αφαιρείται από τις τελευταίες ενότητες.

Τα δίδακτρα για την κάθε μεμονωμένη ενότητα αναγράφεται στο παρακάτω αρχείο.

Α Μέρος (Α Έτος)

10% έκπτωση επί των διδάκτρων για όσους παρακολουθούν όλη την ενότητα

Πρακτική Α Έτους

Ώρες: 38

Δίδακτρα: €360

   Ενότητα Α

Ώρες: 20

Δίδακτρα: €198

  Ενότητα Β

Ώρες: 18

Δίδακτρα: €162

Διαδικτυακά Ά Έτους

Ώρες: 97

Δίδακτρα: €965

  Ενότητα Α

Ώρες: 12

Δίδακτρα: €135

  Ενότητα B (i)

Ώρες: 45

Δίδακτρα: €430

  Ενότητα Β (ii)

Ώρες: 50+

Δίδακτρα: €400

Σύνολα

Ώρες: 135

Δίδακτρα: €1325

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη μαθημάτων & εξειδικεμένων σεμιναρίων Κινέζικης ιατρικής Level-2: Οκτώβριος 2022 έως Ιούλιος 2023

Σημείωση για τις Ημερομηνίες

Επειδή τα περισσότερα μαθήματα της εκπαίδευσης είναι σε μορφή αυτοτελών σεμιναρίων, μπορεί κανείς να ξεκινήσει την εκπαίδευση οποτεδήποτε μέσα στο έτος. Συμβουλευτείτε τη γραμματεία προκειμένου να διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ατομικές σας ανάγκες.

TCM_©Ilaira_Bouratinos

Β Μέρος (Α/Β Έτος)

50% έκπτωση επί των διδάκτρων για όσους παρακολουθούν όλη την ενότητα.

Πρακτική Α/Β Έτους

Ώρες: 52

Δίδακτρα: €270

   Ενότητα Γ

Ώρες: 36

Δίδακτρα: €180

  Ενότητα Δ

Ώρες: 16

Δίδακτρα: €90

Διαδικτυακά Α/Β Έτους

Ώρες: 223

Δίδακτρα: €1710

   Ενότητα Γ

Ώρες: 138

Δίδακτρα: €1300

   Ενότητα Δ

Ώρες: 85

Δίδακτρα: €265

Σύνολα

Ώρες: 390

Δίδακτρα: €3080

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δίδακτρα Μέρους Α: €1325* Δίδακτρα Μέρους Β: €1980*

Δίδακτρα για ολόκληρη την εκπαίδευση: €3305

*Δεν περιλαμβάνονται τα εξέταστρα, €100 για το κάθε μέρος (Α και Β).

Σημείωση για τα Δίδακτρα

Όσοι παρακολουθούν ταυτόχρονα όλα μαθήματα του Α Μέρους (ενότητες Α & Β), πρακτική και θεωρία (διαδικτυακά), έχουν 10% έκπτωση επί του συνόλου των διδάκτρων, οπότε συνολικά δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό €1170 (€1300 – 10%).

Όσοι παρακολουθούν ταυτόχρονα όλα μαθήματα της ενότητας του Β Μέρους (ενότητες Γ & Δ), πρακτική και θεωρία (διαδικτυακά), έχουν, έχουν 50% έκπτωση επί του συνόλου των διδάκτρων, οπότε συνολικά δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό €1980 (€3960 – 50%).

Για το εκάστοτε μάθημα αναφέρονται ολόκληρα τα δίδακτρα, καθώς και τα δίδακτρα με την έκπτωση.

Για να επωφεληθεί κανείς από την έκπτωση θα πρέπει να εγγραφεί στο τμήμα του Μέρους Α ή του Μέρους Β, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής μας.

Τρόπος εξόφλησης:
€300 προκαταβολή για το κάθε μέρος. Μετά πληρώνεται εφάπαξ η κάθε ενότητα μέχρι και την ημερομηνία έναρξης της. Η προκαταβολή (€300) αφαιρείται από τις τελευταίες ενότητες.

Τα δίδακτρα για την κάθε μεμονωμένη ενότητα αναγράφεται στο παρακάτω αρχείο.

Δείτε τις ημερομηνίες παρακάτω. Κατεβάστε το PDF με όλο το πρόγραμμα.