fbpx

H προσέγγισή μας στην εκπαίδευση shiatsu

Η ύλη και το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχουν εξελιχθεί μέσα από δεκαετίες εμπειρίας και εστιάζουν με ακρίβεια στα θέματα που βοηθούν τους υποψήφιους θεραπευτές να εμβαθύνουν στην πρακτική και να διευρύνουν την αντίληψη τους πάνω στο σιάτσου και τα διαφορετικά του ‘πρόσωπα’. Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότερες απόψεις πάνω στα θέματα αυτά.

Τα Tsubo (Σημεία) και οι Μεσημβρινοί

Το σιάτσου, είναι μέθοδος που εστιάζει κυρίως στους μεσημβρινούς. Τα Tsubo είναι σημεία στα οποία συσσωρεύεται το Qi μέσα στα κανάλια. Είναι οι πύλες του ενεργειακού σώματος του ατόμου και παρέχουν ένα μέσο διάγνωσης και θεραπείας, μιας και συνδέουν το εξωτερικό με το εσωτερικό του σώματος.

Επειδή ακριβώς τα σημεία είναι αναπόσπαστο κομμάτι των μεσημβρινών, είναι και αυτά μέρος της δυναμικής ροής του Qi. Η φιλοσοφία του Om και του διδακτικού της προσωπικού είναι ότι η χρήση των μεσημβρινών και σημείων είναι εξίσου σημαντικές σε μια ολοκληρωμένη θεραπεία σιάτσου.

Το Παραδοσιακό Σύστημα Μεσημβρινών

Το παραδοσιακό σύστημα μεσημβρινών είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που έχει περιγραφεί με λεπτομέρεια στα κλασικά κείμενα της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Πέρα από τον εξωτερικό κλάδο του, ο κάθε μεσημβρινός έχει μια εσωτερική πορεία και διασυνδέεται με τα σπλάγχνα και τα άλλα κανάλια. Αυτό το λεπτομερές σύστημα δίνει στον ασκούντα του σιάτσου ένα ολοκληρωμένο πολυδιάστατο μοντέλο της ροής του Qi στο σώμα.Οι χάρτες των καναλιών που χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκμάθηση του σιάτσου, ενώ στηρίζονται στους κλασικούς μεσημβρινούς, είναι συνήθως απλοποίηση τους (και σίγουρα δεν περιλαμβάνουν τους εσωτερικούς κλάδους και τις άλλες διασυνδέσεις). Αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι αντί για ενιαίο σύνολο, τα κανάλια είναι ξεχωριστά το ένα από το άλλο, δίνοντας έτσι μια επίπεδη εικόνα του ψυχοσωματικού συνόλου του ατόμου. Ένα τέτοιο μοντέλο δεν μας επιτρέπει να κατανοήσουμε εις βάθος τις κλινικές εκδηλώσεις και πραγματικότητες των πελατών μας.

Το Κλασικό Σύστημα Καναλιών

Μέσω της μελέτης του κλασικού συστήματος καναλιών, ο θεραπευτής αποκτά μια ολοκληρωμένη εικόνα του δυναμικού του σώματος νου, που τον βοηθά να εμβαθύνει:

 • Στην κατανόηση της σχέσης σπλάγχνων και καναλιών
 • Στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην επιφάνεια και στο εσωτερικό
 • Στην κατανόηση των διασυνδέσεων ανάμεσα στους μεσημβρινούς
 • Στην κατανόηση των διασυνδέσεων ανάμεσα σε περιοχές του σώματος που δεν περιγράφονται στους χάρτες με τις επιφανειακές πορείες
 • Στην κατανόηση του πώς αισθήσεις και συμπτώματα κινούνται από περιοχή σε περιοχή
 • Στην κατανόηση της σχέσης ανάμεσα σε φαινομενικά ασύνδετα συμπτώματα και πώς αυτά μπορούν να θεραπευτούν μέσα από μια ξεκάθαρη διάγνωση kyo – jitsu

 

Η πρακτική χρήση του κλασικού συστήματος των καναλιών επιτρέπει στον ασκούντα του σιάτσου:

 • Να επεκτείνει το εύρος των περιοχών που δουλεύονται για το συγκεκριμένο κανάλι που επιλέχτηκε για θεραπεία
 • Να επεκτείνει και να εμπλουτίσει τις σειρές τεχνικών που ενδείκνυνται στην κάθε περίπτωση
 • Να κινείται ελεύθερα ανάμεσα σε κανάλια και περιοχές, πάντα με βάση την αρχή θεραπείας όπως υποδηλώνεται από τη διαφορική διάγνωση
 • Να συνδεθεί με τα διαφορετικά επίπεδα της ροής του Qi μέσα στο κανάλι

Το Zen Σύστημα Καναλιών

Το Zen σύστημα μεσημβρινών στηρίζεται στο έργο του Shizuto Masunaga. Δίνει μια προέκταση για τον κάθε έναν από τους 12 κύριους μεσημβρινούς, ενώ απλοποιεί και αλλάζει κάποιες από τις κλασικές πορείες. Προσφέρει στον θεραπευτή ένα απλό και ξεκάθαρο μοντέλο για την άσκηση του σιάτσου.

To Zen σύστημα καναλιών δίνει στον ασκούντα του σιάτσου τη δυνατότητα να δουλέψει έναν μεσημβρινό σε όλο το σώμα, μιας και οι μεσημβρινοί των κάτω άκρων αντικαθρεπτίζονται στα άνω άκρα και το αντίστροφο.

Αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας των Zen μεσημβρινών είναι και η διάγνωση μέσω των διαγνωστικών περιοχών στην κοιλιά (hara) και της πλάτης, καθώς και η διάγνωση kyo-jitsu μέσω της ψηλάφησης και οπτικής παρατήρησης των μεσημβρινών.

Κλασική Κινέζικη Διαγνωστική

Η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική μας έχει δώσει ένα θαυμάσιο σύστημα που αποτελείται από ποικιλία διαγνωστικών διαδικασιών, η κάθε μία από τις οποίες μας δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούμε το ψυχοσωματικό σύνολο από διαφορετική οπτική γωνία και να έχουμε έτσι μια ξεκάθαρη “εικόνα του όλου”.Η ανθρώπινη συνείδηση λαμβάνει χώρο μέσα από τις αισθήσεις. Καμιά από τις αισθήσεις δεν αρκεί από μόνη της να αξιολογήσει πλήρως το πολύπλευρο ανθρώπινο ον. Έτσι, αυτές οι διαφορετικές ‘διαγνωστικές διαδικασίες’ αποτελούν ενιαίο σύνολο που δίνει στον θεραπευτή ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο. Αυτές είναι η παρατήρηση του ασθενή (κοιτώντας, ακούγοντας και μυρίζοντας), η ψηλάφιση του σώματος και η άντληση πληροφοριών μέσω της συζήτησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Shiatsu στο OM Training Centre

 • Ampuku Shiatsu της κοιλιάς
  Ampuku Shiatsu της κοιλιάς
 • Shiatsu points on the back
  Shiatsu points on the back
 • Group Sessions
  Group Sessions
 • Shiatsu για την αναπνοή
  Shiatsu για την αναπνοή
 • Shiatsu για το θώρακα και την αναπνοή
  Shiatsu για το θώρακα και την αναπνοή
 • shiatsu για τον αυχένα
  shiatsu για τον αυχένα
 • Shiatsu διάταση του αυχένα σε πλάγια θέση
  Shiatsu διάταση του αυχένα σε πλάγια θέση
 • Shiatsu με τους πήχεις
  Shiatsu με τους πήχεις
 • Shiatsu στο μεσημβρινό των Νεφρών
  Shiatsu στο μεσημβρινό των Νεφρών
 • Άνοιγμα της κορυφής του ώμου και αυχένα
  Άνοιγμα της κορυφής του ώμου και αυχένα
 • Άνοιγμα της λεκάνης
  Άνοιγμα της λεκάνης
 • Διαγώνια διάταση της πλάτης
  Διαγώνια διάταση της πλάτης
 • Κυκλικό ampuku - shiatsu της κοιλιάς
  Κυκλικό ampuku - shiatsu της κοιλιάς
 • Περιαγωγές του μηρού και άνοιγμα του γοφού
  Περιαγωγές του μηρού και άνοιγμα του γοφού
 • Περιαγωγές των γοφών
  Περιαγωγές των γοφών
 • Πιέσεις στα σημεία shu για την Πύλη του Πρωταρχικού Qi
  Πιέσεις στα σημεία shu για την Πύλη του Πρωταρχικού Qi
 • Πιέσεις στα σημεία shu σε πλάγια θέση
  Πιέσεις στα σημεία shu σε πλάγια θέση
 • Πιέσεις στα σημεία του Renmai
  Πιέσεις στα σημεία του Renmai
 • Περιαγωγές του μηρού και άνοιγμα του γοφού
  Περιαγωγές του μηρού και άνοιγμα του γοφού