Εκπαίδευση Δασκάλων Σιάτσου

Shiatsu Teacher Training Course

 


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρακολούθηση και επανάληψη όλου του εκπαιδευτικού προγράμματος Shiatsu.

Περιλαμβάνει

  • εμπέδωση της κύριας διδασκαλίας
  • αξιολόγηση της πρακτικής των σπουδαστών
  • διδασκαλία υπό άμεση και έμμεση επίβλεψη
  • παρακολούθηση και εκπαίδευση κλινικής πρακτικής
  • περαιτέρω μελέτη πάνω στη θεωρία.

Όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα έχουν πολλά οφέλη από τη στενή συνεργασία τους με τη Σχολή.

Aπευθύνεται σε επαγγελματίες ασκούντες του σιάτσου που θέλουν να διδάξουν το σιάτσου σε επαγγελματική βάση.