fbpx
 In Blog

om_elements_logo

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η παρούσα σελίδα δημιουργήθηκε για την ενημέρωση σας πάνω στις νέες εξελίξεις του επαγγέλματος του βελονιστή/βελονίστριας και έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι πιο σχετικές πληροφορίες με την κατά δύναμη μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ως εκ τούτου, η έκθεση μας αποσαφηνίζει τους λόγους για τους οποίους είναι εσφαλμένη η δήλωση ότι «σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, για να ασκήσει κανείς το βελονισμό πρέπει να είναι πτυχιούχος ιατρικής.»

Η Κινέζικη ιατρική είναι διαδεδομένη σε πάνω από 180 χώρες και αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. To 2010 καταχωρήθηκε στη λίστα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας από την UNESCO.

TCM OM Bottles

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι ο βελονισμός είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος θεραπείας της Παραδοσιακής και Συμπληρωματικής ιατρικής, με 113 χώρες να τον έχουν εντάξει επισήμως στο σύστημα υγείας τους.

 

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει εκδόσει από το 2014 το έγγραφο Traditional Medicine Strategy 2014-2023 σε εννέα γλώσσες και το νέο πλαίσιο για την αξιοποίηση της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής τον Ιούνιο 2022.

Η οδηγίες αυτές επιδιώκουν να μεθοδεύσουν την υποστήριξη των κρατών μελών στο να αναπτύξουν πιο ενεργές στρατηγικές για την ενδυνάμωση του προδραστικού ρόλου που έχει να παίξει η παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική στη διατήρηση της υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού.

Πολλά κράτη αναγνωρίζουν πλέον την ανάγκη της ανάπτυξης μιας ενοποιημένης και συνεκτικής προσέγγισης στις παροχές υγείας που θα επιτρέπει τόσο στις κυβερνήσεις και στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, όσο και σε όσους χρησιμοποιούν τις παροχές αυτές, να έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική σε ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό περιβάλλον που σέβεται τις μεθόδους θεραπείας αυτές.

Το 2019 ο ΠΟΥ εξέδωσε το Global Report on Traditional and Complementary Medicine που παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τους υπεύθυνους νομοθέτες, τους επαγγελματίες υγείας και το κοινό για την αξιοποίηση της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής.

Πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη έκθεση πάνω στη παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική, με 179 από τα 194 κράτη μέλη να έχουν συνεισφέρει πληροφορίες.

Αναφέρει στην εισαγωγή: «Σε έναν ιδανικό κόσμο, η παραδοσιακή ιατρική θα ήταν μια επιλογή που προσφέρεται από ένα εύρυθμο, ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας που εναρμονίζει τις υπηρεσίες θεραπευτικών προσεγγίσεων με την προληπτική φροντίδα.»

Αναφέρει ότι ο βελονισμός είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος θεραπείας της Παραδοσιακής και Συμπληρωματικής ιατρικής, με 113 χώρες να τον έχουν εντάξει επισήμως στο σύστημα υγείας  τους.

Το 179 αντιπροσωπεύει τον αριθμό των κρατών μελών για τα οποία ο ΠΟΥ έλαβε πληροφορίες μέσω επίσημης απάντησης σε τουλάχιστον μία από τις τρεις έρευνες που διεξήγαγε. Η Ελλάδα είναι μέσα στα 15 κράτη μέλη που δεν απάντησαν σε καμία από τις τρεις έρευνες (μαζί με την Αλγερία, το Κάβο Βέρντε, το Εσβατίνι,, την Ιταλία, το Λεσόθο, το Λουξεμβούργο, τον Μαυρίκιο, το Μονακό, τον Άγιo Χριστόφορ, το Σαν Μαρίνο, το Νότιο Σουδάν, το Τουρκμενιστάν, τη Βενεζουέλα και τη Ζιμπάμπουε). Η Ελλάδα δυστυχώς έχει μείνει πίσω και είναι εμφανές ότι σε πολλές χώρες τα πράγματα στην ιατρική (και σε άλλους τομείς) είναι πολύ πιο προχωρημένα.
Τον Ιανουάριο 2022 ο ΠΟΥ εξέδωσε την 11η έκδοση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων «ICD-11». Το ICD είναι η παγκόσμια βάση δεδομένων κωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης όλων των γνωστών νόσων και ασθενειών και χρησιμοποιείται παγκοσμίως από όλα τα υπουργεία υγείας, ιατρούς, ερευνητές, ασφαλιστές υγείας κ.λπ. Το ICD-11 έχει ένταξει για πρώτη φορά την ορολογία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, σε ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο.
Το Μάρτιο του 2022 ο ΠΟΥ επίσης εξέδωσε το «Ιnternational Standard Terminologies on Traditional Chinese Medicine» (διεθνής τυποποιημένη ορολογία των όρων της παραδοσιακής Κινέζικης ιατρικής). Πρόκειται για ένα έντυπο 456 σελίδων που προσδιορίζει ξεκάθαρα την ορολογία της ΠΚΙ.

Ο ΠΟΥ έχει επίσης εκδόσει το 2021 το Benchmarks for the Training of Acupuncture που περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες για την εκπαίδευση βελονισμού ατόμων που θέλουν να καταρτιστούν στο βελονισμό, είτε είναι ιατροί, είτε όχι (οι οδηγίες του 2021 στηρίζονται στο Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture του 1999).

https://omcentre.gr/training/wp-content/uploads/2015/08/TCM_Meridians.jpg

Επιπλέον ο ΠΟΥ εξέδωσε το 2021 σαφείς οδηγίες για την κλινική εφαρμογή του βελονισμού και το 2022 μια νέα έκθεση για την Παραδοσιακή και Συμπληρωματική Ιατρική η οποία εφαρμόζεται ευρέως και σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού σε πολλές χώρες τη χρησιμοποιηθούν ως βασική ιατρική περίθαλψη.  Το νέο πλαίσιο για την αξιοποίηση της παραδοσιακής και συμπληρωματικής ιατρικής  προτείνει τρόπους με τους οποίους η Παραδοσιακή και η Συμπληρωματική Ιατρική μπορεί δυνητικά να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο σε όλες τις χώρες και τομείς  υγείας, για την πρόληψη ασθενειών και διαχείριση χρόνιων παθήσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κινέζικης Ιατρικής WFCMS και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Βελονισμού WFAS που εδρεύουν στο Πεκίνο και υπάγονται στον ΠΟΥ, αναδεικνύουν την Κινέζικη Ιατρική (ΚΙ) και το βελονισμό ως ανεξάρτητες μεθόδους θεραπείας, δίνοντας σήμερα ιδιαίτερη σημασία στην διαδικασία της τυποποίησης της ΠΚΙ και του βελονισμού σε συνεργασία με τον ΠΟΥ και τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), δείτε εδώ και εδώ.

O WFCMS πραγματοποιεί και εξετάσεις πιστοποίησης βελονιστών Κινέζικης ιατρικής, παρέχοντας πιστοποίηση στον παραδοσιακό Κινέζικο βελονισμό. Η πιστοποίηση που παρέχεται στους θεραπευτές (ασχέτως αν είναι ιατροί ή όχι) από τον WFCMS αναγνωρίζεται από τον ΠΟΥ και την UNESCO.

Το BMJ (Bρετανικό Περιοδικό Ιατρικής) εξέδωσε τον Φεβρουάριο του 2022 το άρθρο με τίτλο «Acupuncture: How to Improve the Evidence Base – Increasing the usefulness of acupuncture guideline recommendations» [«Βελτίωση της Τεκμηρίωσης του Βελονισμού – Αύξηση της χρησιμότητας των συστάσεων και κατευθυντήριων οδηγιών για το βελονισμό»] το οποίο αναφέρει πολλά σημαντικά στοιχεία. Eνδεικτικά συγκαταλέγονται:

• Η συμβατική ιατρική περιλαμβάνει τον βελονισμό όλο και περισσότερο ως ουσιαστική παρέμβαση. Μεταξύ του 2010 και του 2020, 133 κατευθυντήριες γραμμές περιελάμβαναν περισσότερες από 430 συστάσεις βελονισμού παγκοσμίως και πάνω από το 70% αυτών των κατευθυντήριων γραμμών εκδόθηκαν από συμβατικούς ιατρικούς οργανισμούς

• Οι αξιόπιστες κατευθυντήριες γραμμές ενημερώνονται με συστηματικό έλεγχο των βέλτιστων διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της εγκυρότητας των αποδεικτικών στοιχείων και της αξιολόγησης της ισχύος της σύστασης. Σχεδόν οι μισές κατευθυντήριες γραμμές (49%) που περιελάμβαναν παρεμβάσεις βελονισμού βασίστηκαν σε συστηματικές αναθεωρήσεις – δηλαδή αισθητά μεγαλύτερο ποσοστό από το 31% στο οποίο η γενική ιατρική στηρίζει τις κατευθυντήριες της γραμμές σε συστηματικές αναθεωρήσεις!!

• Το 80% των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών για το βελονισμό μέσα στα τελευταία δέκα χρόνια ανέφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα για να δικαιολογήσουν τις συστάσεις τους. Ωστόσο, μόνο οι μισές κατευθυντήριες γραμμές της συμβατικής και της συμπληρωματικής ιατρικής αναφέρουν τα αποτελέσματα που αξιολογήθηκαν.

https://omcentre.gr/training/wp-content/uploads/2015/08/TCM_Acu_Om_Training_Centre.jpg

Στην Ελλάδα, η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για τη συμπληρωματική ιατρική είναι εντυπωσιακή και η πολιτεία αγνοεί τις παραδοσιακές και εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας.

Άσκηση βελονισμού από μη-ιατρούς

Μπορεί ο καθένας, αρκεί να είναι καταλλήλως εκπαιδευμένος, να ασκήσει το βελονισμό νόμιμα, όπως οποιοδήποτε άλλο ελεύθερο επάγγελμα, είτε είναι ιατρός, είτε όχι.

Διαβάστε όλη τη σελίδα μας για να ενημερωθείτε πλήρως!

Ο Νόμος ΔΕΝ ρυθμίζει την άσκηση του βελονισμού καθώς και των άλλων εναλλακτικών θεραπειών.

Οι επαγγελματίες του βελονισμού ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ο ΟΑΕΔ καθώς και ο ESCO αναγράφουν ξεκάθαρα το επάγγελμα του βελονιστή το οποίο έχουν δικαίωμα να εφαρμόσουν τόσο οι μη-ιατροί όσο και οι ιατροί.

O ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

O νόμος στην Ελλάδα δεν λέει απολύτως τίποτε μιας και δεν υπάρχει νομοθεσία για τη ρύθμιση του βελονισμού καθώς και των άλλων μεθόδων εναλλακτικής ιατρικής. Καμία από αυτές τις θεραπείες δεν αναγνωρίζονται και δεν έχει γίνει εως σήμερα ψήφισμα στη Βουλή για δημιουργία νόμων που τις  περιλαμμβάνουν, οπότε είναι σαφώς εσφαλμένη η δήλωση «ο νόμος λέει πως ο Βελονισμός μπορεί να ασκείται μόνο από πτυχιούχους ιατρικής».

Όμως, υπάρχουν οι εξής εγκύκλιοι, οι οποίοι πολλοί τις μπερδεύουν ως τυπικούς νόμους, πράγμα που σαφέστατα δεν είναι:

(α) Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 21/02/1980, αριθ. πρωτ.: 574/Α4/1191, και (β) & (γ) Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 13/03/1996 Αριθ. πρωτ.: Υ7/1336 & Υ7/1470. Aναφέρουν:

«1. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ο Βελονισμός και η Ομοιοπαθητική δεν είναι αναγνωρισμένες ως ανεξάρτητες και αυτοτελείς ιατρικές ειδικότητες.»

Το Υπουργείο Υγείας ΔΕΝ αναγνωρίζει τον βελονισμό, την ομοιοπαθητική καθώς και άλλες εναλλακτικές θεραπείες ως επιστημονικές μεθόδους θεραπείας. Συνεπώς βάσει αυτού, το Υπουργείο Υγείας ΔΕΝ θα έπρεπε να επιτρέπει την άσκηση των μεθόδων αυτών καθόλου από ιατρούς….

Παρ’όλα αυτά η ίδια εγκύκλιος λέει: «3.Εννοείται ότι, η ανοχή εφαρμογής των πιο πάνω μεθόδων περιορίζεται μόνο σε ιατρούς.» Αυτό είναι παράλογο μιας και όπως αναφέρθηκε, η ίδια απόφαση δεν αναγνωρίζει τις μεθόδους αυτές.

Παραπέρα, η εγκύκλιος Υ7/1470 αναφέρει: «σας γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα απαγορεύσεως διεξαγωγής σεμιναρίων οποιασδήποτε μορφής και φύσεως».

Η υπαγωγή του βελονισμού στη συμβατική ιατρική είναι εσφαλμένη γιατί ως μέρος της Κινέζικης ιατρικής δεν αναπτύχθηκε με την έννοια της «επιστημονικής μεθόδου» και έτσι δεν θα πρέπει να υπάγεται στη νομική έννοια της ιατρικής πράξης.

https://omcentre.gr/training/wp-content/uploads/Acu_moxibustion%C2%A9Ilaira_Bouratinos.jpg

Η Ελληνική Νομοθεσία και τα Παράθυρα της

Οι θεραπευτές βελονισμού και άλλων εναλλακτικών θεραπειών ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Η Άσκηση του Βελονισμού από Μη-Ιατρούς

Σε αντίθεση με τη διοικητική πρακτική του Υπουργείου Υγείας και των εγκύκλιων του 1980 & 1996, το Υπουργείο Οικονομικών και οι φορολογικές αρχές κατατάσσουν σαφώς το βελονισμό, την ομοιοπαθητική καθώς και άλλες εναλλακτικές θεραπείες, ξεχωριστά από το ιατρικό επάγγελμα.

Έτσι, το Υπουργείο Οικονομικών διαχωρίζει ρητά και ξεκάθαρα τις εναλλακτικές θεραπείες από το ιατρικό επάγγελμα, δίνοντας  κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτας (ΚΑΔ) για το καθένα από τα επαγγέλματα αυτά.

Οι κωδικοί 86.90.19.01 έως 86.90.19.12 αφορούν στις «Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα ο κωδικός 86.90.19.01 αφορά στις «Υπηρεσίες βελονισμού». Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τους ΚΑΔ.

ΟΑΕΔ 

«Βελονιστής με Εξειδίκευση στη Μοξαθεραπεία ή τον Ηλεκτροβελονισμό»

Ενώ ο «Βελονιστής» πρέπει να είναι ιατρός, ο «Βελονιστής με Εξειδίκευση στη Θερμοθεραπεία με Μόξα ή Ηλεκτροβελονισμό»  και ΔΕΝ απαιτείται να είναι ιατρός. Επίσης περιγράφεται το επάγγελμα του «Ειδικού Εναλλακτικών Θεραπειών» το οποίο αναφέρεται στη χρήση του βελονισμού. Συγκεκριμένα, στη σχετική σελίδα εμφάνισης επαγγελμάτων του ΟΑΕΔ αναγράφει «Για να ασχοληθεί κανείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να σπουδάσει σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών».

Δείτε τη σχετική σελίδα του ΟΑΕΔ για τις εναλλακτικές θεραπείες και πληκτρολογήστε το επάγγελμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. «βελονισμός»).

Οι εγκύκλιοι και κωδικοποιήσεις του Υπουργείου Υγείας που αναφέρθηκαν προηγουμένως δεν καλύπτουν τις συνταγματικές προϋποθέσεις για τον περιορισμό των επαγγελμάτων αυτών στην ιατρική καθώς δεν αποτελούν τυπικό νόμο ούτε έχουν εκδοθεί κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης τυπικού νόμου για το σκοπό αυτό.

Δηλαδή, απαιτείται «τυπικός νόμος» προκειμένου να περιοριστεί το δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία καθώς και στην επιλογή του καθενώς για την ατομική του υγεία. 

Ως «τυπικός νόμος» ορίζεται ένας νόμος που ψηφίζεται από τη Βουλή.

Επειδή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ νόμος που να περιορίζει την επαγγελματική ελευθερία των ασκούντων των εναλλακτικών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων του βελονισμού και της ομοιοπαθητικής, οι φορολογικές αρχές ορθώς αναγνωρίζουν το δικαίωμα αυτό.

Με το άρθρο 5, παρ. 1 του Ελληνικού συντάγματος κατοχυρώνεται η προσωπική και οικονομική ελευθερία ως ατομικό δικαίωμα. Ειδικότερα, μια εκδήλωση της ελευθερίας αυτής αποτελεί η επαγγελματική ελευθερία. Δηλαδή η ελευθερία του κάθε Έλληνα πολίτη να επιλέξει το επάγγελμα του ως αναγκαίο στοιχείο της προσωπικότητας του.

Παραπέρα, στο 2ο Μέρος του Συντάγματος που αφορά στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα το άρθρο 22 παρ. 1 για την προστασία της εργασίας αναφέρει πως η εργασία είναι δικαίωμα όλων των πολιτών και προστατεύεται από το Kράτος τόσο για την ηθική και την υλική εξύψωση τους.

Επιπλέον, το άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος αναφέρει: «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.»

https://omcentre.gr/training/wp-content/uploads/2011/06/Acu_stimulation%C2%A9Ilaira_Bouratinos.jpg

2022: Έτος Σταθμός για τις Εναλλακτικές Θεραπείες στην Ελλάδα!

Είναι γεγονός σήμερα, το 2022, ότι στην Ελληνική νομοθεσία έχουν σταδιακά συμβεί ορισμένες αδιόρατες αποσπασματικές αλλαγές που δείχνουν ότι η πολιτεία αναγκάζεται, λόγω της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, να συμπεριλάβει και με αυτό τον τρόπο να αναγνωρίσει αρκετές εναλλακτικές θεραπείες ως αυτούσια επαγγέλματα.

Το 2022 είναι σημαδιακό έτος για τη διάδοση των παραδοσιακών, συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα:

Στις 13/12/2021 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ενσωμάτωσε το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων, Προσόντων και Επαγγελμάτων (ESCO). Είναι ο πρώτος Ελληνικός οργανισμός που υιοθετεί το καινοτόμο αυτό εργαλείο. Διαβάστε το δελτίο τύπου του ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).

Τι είναι το ESCO;

Η Ευρωπαϊκή ταξινόμηση επαγγελμάτων ESCO προσδιορίζει και κατηγοριοποιεί δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και επαγγέλματα που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας, με την εκπαίδευση και με την κατάρτιση στην ΕΕ. Aναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να επικοινωνούν σε μία κοινή γλώσσα.

Καλύπτει πάνω από 3.000 επαγγέλματα και 13.000 δεξιότητες/ικανότητες σε 27 γλώσσες και μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πολλά επαγγέλματα εναλλακτικής θεραπείας υπό την κατηγορία ISCO-08. Η βάση δεδομένων ESCO ορίζει της απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες που απαιτεί ένα επάγγελμα και ορίζει την εκπαίδευση που οδηγεί σε αυτές.

Ο κωδικός 2230.2.3 αφορά στο επάγγελμα «Θεραπευτής Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής» και ο κωδικός 2230.2.1 στο «βελονιστής/βελονίστρια» [αναζήτηση πύλης ESCO].