In Blog

om_elements_logo

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Aναφέρεται συχνά πως σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, για να ασκήσει κανείς το βελονισμό πρέπει απαραιτήτως να είναι πτυχιούχος ιατρικής.

Η παρούσα σελίδα δημιουργήθηκε για να αποσαφηνίσει αυτή την εσφαλμένη δήλωση!

Δεν είμαι ιατρός, μπορώ να ασκήσω το βελονισμό νόμιμα στην Ελλάδα;

Μπορεί ο καθένας, αρκεί να είναι καταλλήλως εκπαιδευμένος, να ασκήσει το βελονισμό νόμιμα, όπως οποιοδήποτε άλλο ελεύθερο επάγγελμα, είτε είναι ιατρός, είτε όχι.

Διαβάστε όλη τη σελίδα μας για να ενημερωθείτε πλήρως!

Ο Νόμος ΔΕΝ ρυθμίζει την άσκηση του βελονισμού καθώς και των άλλων εναλλακτικών θεραπειών.

Οι μη-ιατροί επαγγελματίες του βελονισμού ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ο ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) αναγράφει ξεκάθαρα το επάγγελμα του μη-ιατρού βελονιστή.

Η Κινέζικη ιατρική είναι διαδεδομένη σε πάνω από 180 χώρες και αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. To 2010 καταχωρήθηκε στη λίστα της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας από την UNESCO.

TCM OM Bottles

Στην Ελλάδα, η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για τη συμπληρωματική ιατρική είναι εντυπωσιακή και η πολιτεία αγνοεί πλήρως τις παραδοσιακές και εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει εκδόσει από το 2014 το έγγραφο WHO traditional medicine strategy σε επτά γλώσσες. Η οδηγία αυτή επιδιώκει να μεθοδεύσει την υποστήριξη των κρατών μελών στο να αναπτύξουν πιο ενεργές στρατηγικές για την ενδυνάμωση του προδραστικού ρόλου που έχει να παίξει η παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική στη διατήρηση της υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού.

Πολλά κράτη αναγνωρίζουν πλέον την ανάγκη της ανάπτυξης μιας ενοποιημένης και συνεκτικής προσέγγισης στις παροχές υγείας που θα επιτρέπει τόσο στις κυβερνήσεις και στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, όσο και σε όσους χρησιμοποιούν τις παροχές αυτές, να έχουν πρόσβαση στην παραδοσιακή και συμπληρωματική ιατρική σε ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό περιβάλλον που σέβεται τις μεθόδους θεραπείας αυτές.

Η Ελλάδα δυστυχώς έχει μείνει πίσω και είναι εμφανές ότι ακόμα και σε χώρες του Τρίτου Κόσμου τα πράγματα στην ιατρική και σε πολλούς άλλους τομείς (όπως η παιδεία), είναι πολύ πιο προχωρημένα.

https://omcentre.gr/training/wp-content/uploads/2015/08/TCM_Meridians.jpg

Ο WHO έχει επίσης εκδόσει το 1999 το Guidelines on Basic Training and Safety in Acupuncture, που περιλαμβάνει σαφείς οδηγίες για την εκπαίδευση βελονισμού ατόμων που θέλουν να καταρτιστούν στο βελονισμό, είτε είναι ιατροί, είτε όχι.

Οι νέες εξελίξεις στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Κινέζικης Ιατρικής WFCMS και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Βελονισμού WFAS που εδρεύουν στο Πεκίνο και υπάγονται στον WHO, αναδυκνύουν την Κινέζικη Ιατρική (ΚΙ) και το βελονισμό ως ανεξάρτητες μεθόδους θεραπείας, δίνοντας σήμερα ιδιαίτερη σημασία στην διαδικασία της τυποποίησης της ΚΙ και του βελονισμού σε συνεργασία με τον WHO και τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), δείτε εδώ.

O WFCMS πραγματοποιεί εδώ και μερικά χρόνια, τις εξετάσεις πιστοποίησης βελονιστών Κινέζικης ιατρικής, παρέχοντας πιστοποίηση στον παραδοσιακό Κινέζικο βελονισμό. Η πιστοποίηση που παρέχεται στους θεραπευτές (ασχέτως αν είναι ιατροί ή όχι) από τον WFCMS αναγνωρίζεται από τον WHO και την UNESCO.

https://omcentre.gr/training/wp-content/uploads/2015/08/TCM_Acu_Om_Training_Centre.jpg

Τι Λέει ο Νόμος στην Ελλάδα

O νόμος στην Ελλάδα δεν λέει απολύτως τίποτε μιας και δεν υπάρχει νομοθεσία για τη ρύθμιση του βελονισμού καθώς και των άλλων μεθόδων εναλλακτικής ιατρικής. Καμία από αυτές τις θεραπείες δεν αναγνωρίζονται και δεν έχει γίνει εως σήμερα ψήφισμα στη Βουλή για δημιουργία νόμων που τις  περιλαμμβάνουν, οπότε είναι σαφώς εσφαλμένη η δήλωση «ο νόμος λέει πως ο Βελονισμός μπορεί να ασκείται μόνο από πτυχιούχους ιατρικής».

Όμως, υπάρχουν οι εξής εγκύκλιοι, οι οποίοι πολλοί τις μπερδεύουν ως τυπικούς νόμους, πράγμα που σαφέστατα δεν είναι:

(α) Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών 21/02/1980, αριθ. πρωτ.: 574/Α4/1191, και (β) & (γ) Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, 13/03/1996 Αριθ. πρωτ.: Υ7/1336 & Υ7/1470. Aναφέρουν:

«1. Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ο Βελονισμός και η Ομοιοπαθητική δεν είναι αναγνωρισμένες ως ανεξάρτητες και αυτοτελείς ιατρικές ειδικότητες.»

Το Υπουργείο Υγείας ΔΕΝ αναγνωρίζει τον βελονισμό, την ομοιοπαθητική καθώς και άλλες εναλλακτικές θεραπείες ως επιστημονικές μεθόδους θεραπείας. Συνεπώς βάσει αυτού, το Υπουργείο Υγείας ΔΕΝ θα έπρεπε να επιτρέπει την άσκηση των μεθόδων αυτών καθόλου από ιατρούς….

Παρ’όλα αυτά η ίδια εγκύκλιος λέει: «3.Εννοείται ότι, η ανοχή εφαρμογής των πιο πάνω μεθόδων περιορίζεται μόνο σε ιατρούς.» Αυτό είναι παράλογο μιας και όπως αναφέρθηκε, η ίδια απόφαση δεν αναγνωρίζει τις μεθόδους αυτές.

Παραπέρα, η εγκύκλιος Υ7/1470 αναφέρει: «σας γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα απαγορεύσεως διεξαγωγής σεμιναρίων οποιασδήποτε μορφής και φύσεως».

Η υπαγωγή του βελονισμού στη συμβατική ιατρική είναι εσφαλμένη γιατί ως μέρος της Κινέζικης ιατρικής δεν αναπτύχθηκε με την έννοια της «επιστημονικής μεθόδου» και έτσι δεν θα πρέπει να υπάγεται στη νομική έννοια της ιατρικής πράξης.

https://omcentre.gr/training/wp-content/uploads/Acu_moxibustion%C2%A9Ilaira_Bouratinos.jpg

Η Ελληνική Νομοθεσία και τα Παράθυρα της

Οι θεραπευτές βελονισμού και άλλων εναλλακτικών θεραπειών ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Η Άσκηση του Βελονισμού από Μη-Ιατρούς

Σε αντίθεση με τη διοικητική πρακτική του Υπουργείου Υγείας και των εγκύκλιων του 1980 & 1996, το Υπουργείο Οικονομικών και οι φορολογικές αρχές κατατάσσουν σαφώς το βελονισμό, την ομοιοπαθητική καθώς και άλλες εναλλακτικές θεραπείες, ξεχωριστά από το ιατρικό επάγγελμα.

Έτσι, το Υπουργείο Οικονομικών διαχωρίζει ρητά και ξεκάθαρα τις εναλλακτικές θεραπείες από το ιατρικό επάγγελμα, δίνοντας  κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτας (ΚΑΔ) για το καθένα από τα επαγγέλματα αυτά.

Οι κωδικοί 86.90.19.01 έως 86.90.19.12 αφορούν στις «Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία. Συγκεκριμένα ο κωδικός 86.90.19.01 αφορά στις «Υπηρεσίες βελονισμού». Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τους ΚΑΔ.

ΟΑΕΔ 

«Βελονιστής με Εξειδίκευση στη Μοξαθεραπεία»

Ενώ ο «Βελονιστής» πρέπει να είναι ιατρός, ο «Βελονιστής με Εξειδίκευση στη Θερμοθεραπεία με μόξα» ΔΕΝ απαιτείται να είναι ιατρός. Συγκεκριμένα, στη σχετική σελίδα εμφάνισης επαγγελμάτων του ΟΑΕΔ αναγράφει «Για να ασχοληθεί κανείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα μπορεί να σπουδάσει σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών».

Δείτε τη σχετική σελίδα του ΟΑΕΔ για τις εναλλακτικές θεραπείες και επιλέξτε «ΒΕΛΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΟΞΑ (MOXA)»

Οι εγκύκλιοι και κωδικοποιήσεις του Υπουργείου Υγείας που αναφέρθηκαν προηγουμένως δεν καλύπτουν τις συνταγματικές προϋποθέσεις για τον περιορισμό των επαγγελμάτων αυτών στην ιατρική καθώς δεν αποτελούν τυπικό νόμο ούτε έχουν εκδοθεί κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης τυπικού νόμου για το σκοπό αυτό.

Δηλαδή, απαιτείται «τυπικός νόμος» προκειμένου να περιοριστεί το δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία καθώς και στην επιλογή του καθενώς για την ατομική του υγεία. 

Ως «τυπικός νόμος» ορίζεται ένας νόμος που ψηφίζεται από τη Βουλή.

Επειδή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ νόμος που να περιορίζει την επαγγελματική ελευθερία των ασκούντων των εναλλακτικών θεραπειών, συμπεριλαμβανομένων του βελονισμού και της ομοιοπαθητικής, οι φορολογικές αρχές ορθώς αναγνωρίζουν το δικαίωμα αυτό.

Με το άρθρο 5, παρ. 1 του Ελληνικού συντάγματος κατοχυρώνεται η προσωπική και οικονομική ελευθερία ως ατομικό δικαίωμα. Ειδικότερα, μια εκδήλωση της ελευθερίας αυτής αποτελεί η επαγγελματική ελευθερία. Δηλαδή η ελευθερία του κάθε Έλληνα πολίτη να επιλέξει το επάγγελμα του ως αναγκαίο στοιχείο της προσωπικότητας του.

Παραπέρα, στο 2ο Μέρος του Συντάγματος που αφορά στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα το άρθρο 22 παρ. 1 για την προστασία της εργασίας αναφέρει πως η εργασία είναι δικαίωμα όλων των πολιτών και προστατεύεται από το Kράτος τόσο για την ηθική και την υλική εξύψωση τους.

Επιπλέον, το άρθρο 5 παρ. 5 του Συντάγματος αναφέρει: «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.»

https://omcentre.gr/training/wp-content/uploads/2011/06/Acu_stimulation%C2%A9Ilaira_Bouratinos.jpg